The smart Trick of tahan lama That Nobody is DiscussingThe Wellbeing Minister advised an area day-to-day that these 3 medication, Generally utilised to take care of erectile dysfunction, can only be prescribed by a health care provider or registered pharmacist and misusing these poisons may result in medical problems like heart attack, stroke, brain haemorrhage, substantial blood pressure level, and lack of Listening to and sight.

Oleh kerana itu, kami menyarankan agar pemulihan yang akan anda lakukan disertai dengan protokol rawatan, anda perlu melakukan perkara-perkara dan pantang larang yang kami syorkan.

Untuk kesan pemulihan maksima, kami sarankan agar anda berkorban dari kebiasaan anda dengan Strategies-Guidelines dibawah.

Kenapa saya menerima surat amaran berhubung iklan yang dipamerkan walaupun ianya tidak mempunyai tuntutan perubatan yang berlebihan?

Adakah iklan berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan di pusat kecergasan (Conditioning centre) perlu mendapatkan kelulusan daripada LIU?

Sebarang jenis penyebaran maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kesihatan boleh di klasifikasikan sebagai more info iklan termasuklah melalui Web. Kelulusan LIU adalah diperlukan sebelum ianya boleh dipaparkan kepada masyarakat.

Secara logiknya Miracle Hybrid Penis Extender berfungsi melalui proses regangan seperti mana yang pernah anda lihat sebelum ini sama ada di World wide web atau televisyen khususnya di astro yang memaparkan sesetengah budaya masyarakat tertentu mengubah saiz bahagian anggota tubuh badan mereka.

Perkara ini adalah tidak dibenarkan click here kerana sebarang pindaan pada structure iklan perlu diluluskan terlebih dahulu oleh LIU sebelum check here ianya boleh disiarkan.

Tindakan perundangan boleh diambil ke atas pengiklan yang mengiklankan produk kosmetik dengan tuntutan perubatan dan menyalahi kod. Pengiklanan produk kosmetik tidak memerlukan kelulusan Lembaga Iklan Ubat.

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄

sebelum itu nak bagi tahu pakera wajib nak guna Bathmate/Hydromax pastikan anda cukur segala bulu pada zakar anda…cukur selincin2nya, jika tumbuh sikit…cukur lg…

Hybrid Extender mengaplikasikan teknik regangan zakar yang merupakan kaedah pemanjangan zakar terbaik yang terdapat sekarang.

Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui url al suo interno o semplicemente scrollando la pagina verso il basso, accetti il servizio e gli stessi cookie.Okay

Adakah KKM membayar balik pembelian ubat yang tidak dibekalkan oleh pihak healthcare facility dan harus dibeli oleh pesakit?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *